Ang buhay ng baboy ay parang isang gulong na patuloy sa pag-ikot. Ito ay maaring mag simula ayon sa tipo ng operasyon ng nag aalaga.

Ang Life Cycle ng BABOY

Dry Period – Ang dry period ay ang panahon sa buhay ng inahin mula sa ang mga biik nito ay mawalay hanggang sa ito ay mapakastahan. Ito ay karaniwang tumatagal ng 4-7 araw matapos maiwalay ang mga biik.

Pagpapakasta (breeding) – Ito ay ang paraan ng pagpapalahi sa panahong ang inahin o dumalaga ay nag lalandi.

Pagbubuntis (gestation) – Ang pagbubuntis ay ang panahon kung kailan ang inahin ay nagdadala ng biik sa kanyang sinapupunan. Ito ay tumatagal ng 3 buwan, 3 linggo, at 3 araw or pangkaraniwan na ang 114 days (114 days, +/- 3 days).

Panganganak (farrowing) – Ito ang panahon ng pagsilang ng inahin sa biik matapos ang humigit kumulang 114 araw ng pag bubuntis.

Pagpapasuso (lactation) – Ito ang panahon na ang inahin ay nag papasuso sa biik. Ang tagal nito ay nakasalalay sa nag-aalaga, na karaniwang tumatagal ng 28-30 days.

Pag-aalaga ng bagong walay na biik (weanling management) – Pagkatapos ng 28-30 days na pagsuso sa inahin, ang biik ay iniwawalay at inaalagaan hanggang edad 60 araw at tumimbang ng 18-20 kg.

Pagpapalaki (growing / finishing) – Ang pagpapalaki ay karaniwang tumatagal ng 3-4 buwan depende sa genetic potential ng baboy, pamamahala sa pakain at pag papakain, kalusugan, pabahay, atbp.

Pag-aalaga ng pamalit lahi (replacement stocks) – Kung pipili ng pamalit-lahi mula sa mga sariling biik, ito ay inaalagaan hanggang sumapit sa gulang na 8 buwan pataas at tumitimbang ng 120-130 kg. Sa gulang at timbang na ito maaari na silang pakastahan kung natugunan ng dumaga ang mga katangian ng magandang pamali-lahi.

Ang "LIFE CYCLE" ng BABOYhttps://www.hogden.ph/wp-content/uploads/2017/03/Ang-Life-Cycle-ng-Baboy.jpghttps://www.hogden.ph/wp-content/uploads/2017/03/Ang-Life-Cycle-ng-Baboy-150x150.jpgHeroSwine Managementbaboy,babuyan,bagong walay na biik,biik,dry period,finisher,grower,pagbubuntis,pagpapakasta,pagpapasuso,pamalit lahi,panganganakAng buhay ng baboy ay parang isang gulong na patuloy sa pag-ikot. Ito ay maaring mag simula ayon sa tipo ng operasyon ng nag aalaga. Dry Period - Ang dry period ay ang panahon sa buhay ng inahin mula sa ang mga biik nito ay mawalay hanggang sa ito ay...Exclusive Pinoy Hog Raising Community