Ang ov*lat*on ay pinaniniwalaang nagaganap sa loob ng 1-2 araw. Ang itlog ay maaari lamang mabuhay sa ov*duct ng 6-8 oras kaya kinakailangang maunahan ang pagpupunla ng s*m*lya bago bumaba ang itlog.

Paano isagawa ang A.I sa Baboy

 1. Kapag nakakita ng inahin na naglalandi, maghugas ng kamay at magsuot ng gloves.
 2. Linisin ang ari ng inahin ng tuyong basahan o paper towel.
 3. Diinan ang gawing likod ng inahin at haplusin ito sa tagiliran upang ma stimulate ang inahin.
 4. Kumuha ng cath*ter at maglagay ng pampadulas o lubr*cant sa dulo nito. Maaari gumamit ng non-sp*r*micidal na pampadulas tulad ng KY J*lly, extender o kaya ang s*milya.
 5. Dahan-dahang paghiwalayin ang labi ng ar* ng inahin at ipasok ang catheter sa pasulong at pataas na direction.
 6. Kapag nakapasok na ang catheter sa loob ng ar* ng inahin, dahan-dahang iikot ito sa counter clockwise na direksyon hanggang makaramdam ng paghigpit o spring back nito. Kapag may paghigpit ng catheter, nangangahulugan lamang ito ay nakaposisyon na sa c*rv*x ng inahin.
 7. Kuhain ang squeeze bottle ng s*milya at ilagay sa dulo ng catheter. Bahagya itaas ang catheter at hayaang dumaloy ang s*m*lya mula sa bote papunta sa catheter. Iwasan pisilin ng husto ang bote upang hindi matapon at magkaroon ng run back o paglabas ng semilya matapos ang pags*mpit.
 8. Kapag hindi pumasok ng kusa ang s*milya, maaaring tanggalin muna ang squeeze bottle at magdagdag ng hangin dito bago muling ibalik sa dulo ng catheter at ituloy ang pagsasalin.
 9. Patuloy na diinan sa likod ang inahin habang tuloy-tuloy ang pagdaloy ng s*milya.
 10. Kapag ubos na ang laman ng bote, hintaying maubos ang lamang s*milya sa catheter.
 11. Maaari ng tanggalin ang catheter sa pamamagitan ng pag-ikot nito sa clockwise na direksyon.

Ang bawat inahin na sus*mpitan ay dapat gamitan ng bagong catheter. Sa A.I, nirerekomenda na dalawang beses magpunla ng s*milya sa bawat paglaland* ng inahin baboy o dumalaga. Ang pagsasalin ng s*milya sa inahin ay karaniwang tumatagal ng 5-10 minuto.

Obserbahan ang inahin makalipas ang 18-24 araw mula pags*mpit kung babalik ito sa paglaland*.

Artificial Insemination Techniquehttps://www.hogden.ph/wp-content/uploads/2021/03/images-6.jpeghttps://www.hogden.ph/wp-content/uploads/2021/03/images-6-150x150.jpegHeroBoar / Sow / GiltA.I,a.i catheter,Artificial Insemination,pagsumpitAng ov*lat*on ay pinaniniwalaang nagaganap sa loob ng 1-2 araw. Ang itlog ay maaari lamang mabuhay sa ov*duct ng 6-8 oras kaya kinakailangang maunahan ang pagpupunla ng s*m*lya bago bumaba ang itlog. Kapag nakakita ng inahin na naglalandi, maghugas ng kamay at magsuot ng gloves. Linisin ang ari ng...Exclusive Pinoy Hog Raising Community