Ang panganganak ay karaniwang tumatagal ng mula 2-6 oras. Ang pagitan ng paglabas ng mga biik ay kadalasang nasa 15 minuto. Kung lampas kalahating oras na ay hindi pa ito nasundan, maaring may problema ang panganganak at dapat suriin ang inahin.

  • Subukang patindigin at palakarin ang inahin dahil maaaring may nakabara lamang na biik na mali ang posisyon.
  • Kung hindi pa rin lumabas ang kasunod na biik, maghanda para sa pagsasagawa ng pagdukot.

Bagong Panganak na Inahin

  1. Linisin ang paligid ng ar**, sabunin at banlawan.
  2. Hugasan mabuti ang kamay at maglagay ng pampadulas (ky jelly or baby oil).
  3. Dahan-dahang ipasok ang kamay hanggang makarating sa matr**s. Kung mahipo ang biik, hawakan ito sa paa o ulo at dahan dahang hilahin palabas.
  4. Kung wala pang makuha biik sa pagdukot, magsaksak na ng 20 units oxytocin.
  5. Huwag paliguan ang inahin sa loob ng 1 linggo matapos manganak. Kung mainit ang panhon, basain lang ang batok ng inahin upang maiwasan na mabasa ang mga biik.

Ang dahan-dahan na pagdami ng pakain mula pagkaanak ay ginagawa upang maiwasan ang biglaang pagdami ng gatas sa unang linggo na maaaring mag uwi sa MMA (Mastitis, Metritis, Agalactia) at pagtatae ng biik.

Bagong Panganak at Nagpapasusong Inahinhttps://www.hogden.ph/wp-content/uploads/2021/01/Bagong-Panganak-na-Inahin.jpghttps://www.hogden.ph/wp-content/uploads/2021/01/Bagong-Panganak-na-Inahin-150x150.jpgHeroFarrowingAgalactia,inahin,Mastitis,Metritis,oxytocin,pagpapasuso,panganganakAng panganganak ay karaniwang tumatagal ng mula 2-6 oras. Ang pagitan ng paglabas ng mga biik ay kadalasang nasa 15 minuto. Kung lampas kalahating oras na ay hindi pa ito nasundan, maaring may problema ang panganganak at dapat suriin ang inahin. Subukang patindigin at palakarin ang inahin dahil maaaring...Exclusive Pinoy Hog Raising Community