Programang Pangkalusugan ng mga Biik

Bakuna sa Biik

1-3 days = Magbigay ng pangontra pagtatae (APRALYTE), maghalo ng 2 kutsara sa 40 ml na tubig. Magbigay ng 1 ml kada biik.

3 days = Turukan ng iron pangontra anemia (JECTRAN PREMIUM), 1 ml kada biik.

7 days = Turukan ng Mycoplasma Vaccine (Respisure), 2 ml kada biik.

10 days = Turukan ng B-complex (BEXAN SP), 1 ml kada biik.

11 days = Isagawa ang pagkakapon.

10-14 days = Magbigay ng Anti-Stress na suplemento (Vetracin Premium), 2 tsp. kada galon ng tubig.

14 days = Turukan ng booster shot ng Iron (JECTRAN PREMIUM), 1 ml kada biik.

21 days = Turukan ng Anti Hog Cholera (Coglapest), 2 ml kada biik.

25 days = Turukan ng B-complex (BEXAN SP), 1 ml kada biik.

23-33 days = Magbigay pangontra stress ng pagwalay (DIGESTIADE 4x), 2 tsp. kada galon ng tubig.

35 days = Magpurga (LATIGO 1000), 1 pakete bawat 10 biik.

Pagtuturok ng Iron

Ang iron ay mahalagang mineral na kailangan para sa pagbuo ng dugo at normal na paglaki ng biik. Dahil sa mabilis na paglaki ng biik kailangan nito ng dagdag na pangangailangan ng iron.

Ang biik ay may reserbang 50 mg ng iron sa katawan nito sa oras ng kapanganakan. Nakakakuha rin ito ng dagdag na 1-2 mg sa gatas ng inahin. Ang kanyang pangangailangan naman ay tinatayang nasa 10 mg ng iron bawat araw. Dahil dito, magkakaroon ng kakulangan ng iron sa ika-4 o 5 araw ng biik kung hindi ito mabibigyan ng karagdagang iron na maaaring maging sanhi ng pagkabansot o di kaya’y pagkamatay.

Mga Palatandaan na ang Biik ay may Anemia

Walang gana kumain
Pagkabansot
Magaspang na balahibo at balat
Pangangayayat
Pamumutla
Nahihirapan huminga

Pagkontrol o Pag-iwas sa Pagtatae (scouring)

Ang scouring o pagtatae ang pinakakaraniwang sakit na tumatama sa biik. Mataas ang bilang ng tinatamaan (high mobidity) at namamatay (high mortality) kapag hindi ito nagamot ng tama.

Sa oras ng kapanganakan, ang bituka ng biik ay halos walang depensa sa mapaminsalang mikrobyo. Ang mga mikrobyo ay mabilis na nakakapasok sa bituka matapos ipanganak ang biik. Ang tanging depensa ng biik ay ang antibodies na galing sa colostrum. Kapag ang colostrum ay hindi na masipsip ng katawan, ang gatas ng inahin naman ang magbibigay ng antibodies na nagtatanggol sa bituka laban sa masasamang mikrobyo.

Samakatuwid, mahalagang makasuso ang bagong silang na biik ng sapat na colostrum upang hindi magkaroon ng pagkakataon ang mga masasamang mikrobyo na makapagparami sa loob ng bituka ng biik. Mahalaga ring regular na nakakasuso ang biik upang makakuha ng antibodies (IgA) mula sa gatas.

Ang mga antibodies na galing sa colostrum at gatas ay may limitasyon din ang proteksyon. Kung mas marami ang bilang ng masasamang mikrobyo, maaaring matalo ang depensa ng biik at magkaroon ito ng sakit. Ang mga stress gaya ng sobrang lamig ay nakapagpapababa ng resistensya ng biik.

Palatandaan ng Piglet Scouring

Ang piglet scouring ay maaaring mangyare anumang araw sa panahon ng pagpapasuso subalit ito ay mas madalas sa unang linggo pagkapanganak at pagkawalay.

Maaaring makitang patay na ang isang malusog na biik na may magandang pangangatawan. Makikita lamang ang pamamaga ng bituka nito (enteritis) kapag binuksan ang katawan (necropsy).

Masisiguro lamang na mag scouring kung ang mga biik ay kakikitaan ng mga sumusunod:

1. Pagkukumpol-kumpol sa isang sulok na parang giniginaw.
2. Pagkabasa sa bahaging puwitan ng kulay kape or gatas na likido.
3. Panunuyot ng katawan, pangangayayat at paglubog ng mga mata habang tumatagal.
4. Bago mamatay, ang may mga malalang kaso ay makikitang nakahiga, pumapadyak at parang naglalaway.

Rekomendasyon

  • Ang APRALYTE ay mabisang panlaban sa mga baktiryang sanhi ng pagtatae o scouring. Maghalo ng 2 kutsarang APRALYTE  sa 40 ml na tubig. Bigyan ang biik ng 1 ml bawat kg na timbang sa loob ng 3 araw.
  • Magtunaw ng ELECTROGEN D+, 1 kutsarita bawat galon ng inuming tubig at waging tubig-inumin sa loob ng 1 linggo.
  • Panatilihing tuyo ang kulungan ng biik.
  • Maglagay ng dagdag na painit (50 watts na bumbilya) upang hindi malamigan ang biik.

Pag-iwas sa Pagtatae o Scouring

  • Ugaliing gumamit ng MICROBAN Disinfectant (10 ml sa bawat 4 litrong tubig, panlinis) sa kulungan ng biik o paanakan bago ilipat ang buntis na inahin dito.
  • Panatilihing tuyo ang kulungan. Ang basang kulungan ay ang dahilan ng mabilis na pagdami ng mikrobyo.
Bakuna sa Biikhttps://www.hogden.ph/wp-content/uploads/2017/03/Bakuna-sa-Biik.jpghttps://www.hogden.ph/wp-content/uploads/2017/03/Bakuna-sa-Biik-150x150.jpgHeroPiglet Managementanemia,antibodies,b-complex,bakuna,bexan sp,biik,colostrum,Early Wean Feeding Program,iron,latigo1000,magpurga,MICROBAN Disinfectant,pagtatae,Piglet Scouring,piglet vaccine,purga,scouring,vetracinProgramang Pangkalusugan ng mga Biik 1-3 days = Magbigay ng pangontra pagtatae (APRALYTE), maghalo ng 2 kutsara sa 40 ml na tubig. Magbigay ng 1 ml kada biik. 3 days = Turukan ng iron pangontra anemia (JECTRAN PREMIUM), 1 ml kada biik. 7 days = Turukan ng Mycoplasma Vaccine (Respisure), 2 ml kada...Exclusive Pinoy Hog Raising Community