Ang pagsasanay ng barako upang maging isang A.I Boar ay isang mahalagang parte sa A.I  Program. Dahil ang mga barako ay sanay sa natural na paraan ng pagbubulog, ang mga ito ay sinasanay na sumampa sa laruang inahin o dummy.

Ang pagsasanay na ito ay nangangailangan ng mahabang oras upang matuto at masanay ang mga barako sa inahin na dummy.

Barako na pang A.I (Artificial Insemination)

 • Maglagay ng dummy sa kulungan ng barako upang maging pamilyar ang barako dito. Mapapansin na ang mga batang barako ay agad sasampa dito ngunit ang iba naman ay hindi.
 • Maaring maglagay ng dumalaga o inahing naglalandi sa kulungan upang maamoy nito ang pheromones na makatutulong para ma-stimulate ang mga barako.
 • Kausapin ang barako. Kailangan magbigay ng utos sa barako tulad ng mga salitang maaring ulit-ulitin upang masanay ito.
 • Iwasan maabala ang barako. Limitahan ang taong nakapaligid tuwing nagsasanay ang barako upang hindi malihis ang atensyon nito sa dummy.
 • Ang mga barako ay maaring sanayin ng mga 15-20 minuto lamang upang hindi mawalan ng interest sa dummy.
 • Ulit-ulitin ang mga paraang ito upang masanay ang barako at maging hadna na maging A.I Boar.

Pagkolekta ng S*milya

Ang pagkolekta ng s*milya ay isa sa pinakamahalagang bagay na dapat ikonsidera upang maging matagumpay ang pagsasagawa ng artipisyal na pagb*b*log (A.I).

Mga Gamit sa Pagkolekta ng S*milya

 • Lalagyan ng s*milya o collection vessel. Ito ay maaring graduated glass o plastic na bote na may nakabalot na styropore upang maiwasan ang biglang pagbabago ng temperatura paglabas ng s*milya.
 • Pansala o filter. Ito ay importante upang masala ang mga gel fraction o kaya’y dumi upang hindi makontamina ang s*milya. Kailangan ito ay Malinis o Sterile.
 • Vinyl Gloves. Maglagay ng 2 gloves sa kamay. Isa para sa pagaalis ng naipong dumi sa prepuce at isa na gagamitin sa pangongolekta. Pumili din ng gloves na non-toxic sa s*milya.

Rekomendasyon

 • Ang mga kagamitang gagamitin sa pangongolekta ng s*milya ay kailangang malinis at tuyo. Ang mga ito ay dapat nakahanda bago pa man papuntahin ang barako sa collection pen.
 • Ang mga barakong napiling kolektahan ay dapat nakapahinga ng 3-4 araw mula sa nakaraang pagkolekta. Dapat ito ay nasa tamang kondisyon, alerto at masigasig kapag ito ay nasa collecting area. Linising mabuti ang katawan ng barako upang maiwasan ang anumang kontaminasyon habang nangongolekta ng s*milya.
 • Pasampahin ang barako sa dummy at iwasan itong maistorbo. Ang barako ay magsisimulang maglabas ng preputial fluid o tapyoka at mga natitirang ihi. Linisin ang prepuce at ang paligid nito ng tuyong basahan o paper towel. Matapos nito ay alisin ang unang vinyl gloves bilang paghahanda sa pagkolekta.
 • Habang ang barako ay patuloy sa thrusting motion, dahan-dahang hawakan ang ari nito sa spiral tip. Ang paghawak na ito ay nagrerepresenta ng folds sa cervix ng inahin.
 • Dahan-dahang higpitan ang pagkakahawak sa spiral tip ng ar* at hilahin hanggang mag lock ang ari ng barako. Kinakailangang hindi masyadong mahigpit ang pagkakahawak dahil ito ay magdudulot ng pinsala sa ar* ng barako.

Ang s*milya ng barako ay may iba’t ibang bahagi o fractions na inilalabas tuwing magkokolekta ng s*milya:

 1. Gel Fraction o ang tinatawag na “tapyoka”.
 2. Clear Fraction – ito ay karaniwang walang sp*rm cells at tinatapon.
 3. Sp*rm Rich Fraction – kulay puti ito at naglalaman ng maraming sp*rm cells.
 4. Ikalawang Clear Fraction – hindi naglalaman ng sp*rm cells.
 5. Ikalawang Gel Fraction – walang sp*rm cells.

Ang kinakailangang kunin sa pangongolekta ay ang sp*rm-rich fraction na naglalaman ng maraming sp*rm cells. Laging may mga gel fraction na inilalabas ang barako tuwing nangongolekta ng s*milya at kailangang masala ito.

Ang pangongolekta ng s*milya sa barako ay karaniwang tumatagal ng 15 minuto hanggang makapaglabas ito ng s*milya. Kinakailangan na mapanatili ang higpit o pressure ng pagkakahawak sa ari ng barako upang maging matagumpay ang pangongolekta.

Kapag tapos ng makolektahan ng s*milya ang barako, ibalik ito sa kanyang kulungan at ang s*milya y mabilis na dinadala sa laboratoryo upang hindi maantala ang pagproseso nito. Ang s*milya ay dapat na maprotektahan sa mabilis na pagbabago sa temperatura dahil maaaring ikamatay ito ng sp*rm cells.

(2) bagay ang maaaring makaapekto sa kalidad ng s*milya. Mataas na temperatura ng paligid at overusage o sobrang paggamit sa barako.

Mula sa huling pangongolekta ng s*milya, ang barako ay dapat makapagpahinga ng 3-4 araw bago muli kolektahan.

Barako na pang A.I (Artificial Insemination)https://www.hogden.ph/wp-content/uploads/2019/04/Barako-na-pang-A.I-Artificial-Insemination-1.jpghttps://www.hogden.ph/wp-content/uploads/2019/04/Barako-na-pang-A.I-Artificial-Insemination-1-150x150.jpgHeroBoar / Sow / GiltBarako na pang A.I (Artificial Insemination)Ang pagsasanay ng barako upang maging isang A.I Boar ay isang mahalagang parte sa A.I  Program. Dahil ang mga barako ay sanay sa natural na paraan ng pagbubulog, ang mga ito ay sinasanay na sumampa sa laruang inahin o dummy. Ang pagsasanay na ito ay nangangailangan ng mahabang oras upang matuto at...Exclusive Pinoy Hog Raising Community