Maraming bagay ang nakakaapekto sa bilang ng ipinapanganak na buhay ng inahin. Mas bumababa ang bilang ng mga pinapanganak na buhay na biik kapag:

  • Matatandang inahin na nakapanganak na ng lima hanggang anim na beses.
  • Stressed ang inahin bago manganak.
  • Ang inahin ay anemic.
  • Nagkukulang sa Vitamin A at E sa kanyang diet habang ito ay nagbubuntis.
  • Ang pagkain ng inahin ay nakontamina ng molds na maaari nitong ikamatay ng biik sa loob ng inahin.
  • Mayroon ding mga bacteria (brucella spp.) at mga virus (parvovirus) na umaapekto sa unang mga buwan ng pagbubuntis na nagdudulot ng mummified fetus.

Bilang at Timbang ng Biik

Ang isang magandang inahin ay dapat na manganganak ng hindi bababa sa 9.5 na biik sa bawat anakan (parity). Kung mababa dito, tignan kung tama ang feeding program sa buntis na inahin, timing ng pagpapakasta at kung nagkaroon ng history ng sakit habang nagbubuntis.

Subalit sa dumalaga, maaaring mababa ang bilang ng mga biik sa unang panganganak at ito ay binibigyan pa ng isang pagkakataon. Ang mga matatandang inahin naman ay maraming manganak subalit karaniwang maliit ang mga ito kaya’t madaling tamaan ng sakit at mamatay ang biik.

Timbang ng Biik na Ipinanganak

Pangalawang pamantayan sa pagtaya kung maaari pang ituloy ang pagpapalahi sa isang matandang inahin ay  ang timbang ng biik. Dapat ay tumitimbang ang biik ng 1.3 kg hanggang 1.5 kg o sa average na 1.4 kg bawat biik. Kung ang timbang ng biik ay isang kilo o mababa pa, tignan ang feeding program sa buntis na inahin at ang edad ng inahin.

Bilang at Timbang ng Biikhttps://www.hogden.ph/wp-content/uploads/2019/04/Bilang-at-Timbang-ng-Biik.jpghttps://www.hogden.ph/wp-content/uploads/2019/04/Bilang-at-Timbang-ng-Biik-150x150.jpgHeroPiglet ManagementBilang at Timbang ng BiikMaraming bagay ang nakakaapekto sa bilang ng ipinapanganak na buhay ng inahin. Mas bumababa ang bilang ng mga pinapanganak na buhay na biik kapag: Matatandang inahin na nakapanganak na ng lima hanggang anim na beses. Stressed ang inahin bago manganak. Ang inahin ay anemic. Nagkukulang sa Vitamin A at E...Exclusive Pinoy Hog Raising Community