Ang Biosecurity ay isang programang naglalayon na mabawasan ang pagpasok at pagkalat ng sakit sa loob ng babuyan. Ito ay may 2 bahagi: External Biosecurity Ang external biosecurity ay naglalayon na pigilan ang…
Continue Reading...