Ang Biosecurity ay isang programang naglalayon na mabawasan ang pagpasok at pagkalat ng sakit sa loob ng babuyan. Ito ay may 2 bahagi:

Disinfection Para Maka Iwas Sa Sakit Ang Baboy

External Biosecurity

 • Ang external biosecurity ay naglalayon na pigilan ang pagpasok ng bagong sakit mula sa labas papunta sa loob ng babuyan. Pinakamahalagang bahagi sa external biosecurity ang quarantine ng mga pamalit-lahi na kalimitang pinanggagalingan ng bagong sakit mula sa pinanggalingang babuyan papunta sa sariling babuyan.

Quarantine

 • Ang mga pamalit-lahi na binili sa labas ay dapat sumailalim sa quarantine procedure. Ibig sabihin, huwag muna sila isasama sa kawang ng datihang mga alagang baboy. Ito ay upang masuri kung may dalang sakit ang bagong dating na pamalit-lahi.
 • Ang quarantine period ay dapat hindi kukulangin sa isang buwan. Sa loob ng panahong ito, tignang mabuti kung may mga problemang makikita sa biniling pamalit-lahi.
 • Maglaan ng isang kulungan na may sapat na layo (100 meters) sa karamihan ng kawan. Hangga’t maaari, ang taong mag-aalaga sa pamalit-lahi na nasa quarantine pen ay hindi dapat mag-alaga sa karamihan ng baboy.
 • Sa panahon din ng quarantine, dapat patibayin ang mga bagong dumalaga sa mga organismong nasa katawan ng datihang alaga. Ito ay upang magkaroon ng sapat na resistensya ang dumalaga at mailipat nya ito sa kanyang mga biik. Gawin ito sa pamamagitan ng pagkuha ng dumi mula sa mga datihang alaga at paglalagay nito sa quaratine pen kung saan naroon ang mga bagong dumalaga.

Kabilang din sa external biosecurity ang pagpigil sa paglabas-pasok ng mga hayop, sasakyan, gamit at tao mula sa ibang babuyan patungo sa sariling babuyan. Sa pagkontrol ng pagpassok ng mga tao sa babuyan, sundin ang 48 hour rule na ibig sabihin ay hindi dapat pumasok sa babuyan ang isang tao na nanggaling sa ibang babuyan sa loob ng 2 araw (48 hours). Mas nasusunod ang external biosecurity program sa malalaking babuyan kumpara sa backyard na babuyan.

Internal Biosecurity

 • Ang layunin ng internal biosecurity ay maiwasan o makontrol ang mga mikrobyong makikita na sa loob ng babuyan sa daming hindi magdudulot ng masamang epekto sa performance ng mga alagang baboy. Pinaka importanteng bahagi ng internal biosecurity ang disinfection ng mga kulungan.

Disinfection

Karaniwan, hindi tama ang paraan ng pagdidisimpekta ng mga kulungan kung kaya’t nagkakaroon ng akala na napatay o nakontrol na ang mga mikrobyo. Ang pagdidisimpekta ay may 2 bahagi:

Regular Disinfection

Ito ay ang pagdidisimpekta upang mapanatili sa mababang dami ang mga mikrobyo sa kulungan. Karaniwang hinahanap na katangian ng disinfectant para sa regular na disinfection ay ligtas gamitin kahit may nakakulong na hayop.

Sa regular disinfection, inirerekomenda ang paggamit ng MAJOR D, isang multipurpose cleaner na may 3 aksyon:

 • bilang disinfectant na may bisa laban sa 99.99% ng mikrobyo,
 • bilang detergent na tumatanggal ng mga dumi na nagpapahina sa epekto ng disinfectant
 • bilang degreaser na tumatanggal ng mga taba at sebo na mahirap linisin.

Ihalo lamang ang 20 ml Major D sa isang galon na tubig at i-spray o ipanlinis sa kulungan. Dahil sa detergent property ng Major D, hindi na kailangan pa ng bukod na sabon sa paglilinis ng kulungan. Wala rin itong nakakairitang amoy na di tulad ng ibang mga disinfectants.

Bukod sa paglilinis at pagdisimpekta ng mga kulungan ng baboy, ang Major D ay maaari ding gamitin sa:

 • Pagdisimpekta ng mga gamit sa babuyan tulad ng heringilya (syringe), pangkapon, ear notch, at iba pang tools.
 • Paglilinis ng kamay (hand disinfection)

Terminal Disinfection

Ginagawa ito kung wala ng hayop sa kulungan o kaya naman ay may tumatamang sakit sa mga baboy lalo na kung viral ang dahilan. Karaniwan, mataas na halo (dilution rate) ng disinfectant na napatunayang epektibo sa matitinding viruses at spores ang ginagamit sa terminal disinfection. Ang kakayanan na mapatay ang mga non-enveloped viruses tulad ng parvovirus at fmd at mga spores tulad ng anthrax at tetanus ang sukatan ng bisa ng disinfectant na dapat sa terminal disinfection dahil ang mga mikrobyong ito ay napakahirap mapatay.

Sa terminal disinfection, inirerekomenda ang paggamit ng MICROBAN, isang broadspectrum na disinfectant na may apat na bisa:

 • Bactericidal, pumapatay ng bacteria.
 • Fungicidal, pumapatay ng fungi.
 • Virucidal, pumapatay ng viruses.
 • Sporicidal, pumapatay ng bacterial spores.

Ihalo ang 40 ml MICROBAN sa bawat galon ng tubig at i-spray sa mga bakanteng kulungan o tuwing may outbreak ng mga sakit.

Disinfection Para Maka Iwas Sa Sakit Ang Baboyhttps://www.hogden.ph/wp-content/uploads/2017/03/Disinfection-Para-Maka-Iwas-Sa-Sakit-Ang-Baboy-1024x512.jpghttps://www.hogden.ph/wp-content/uploads/2017/03/Disinfection-Para-Maka-Iwas-Sa-Sakit-Ang-Baboy-150x150.jpgHeroTreatment48 hour rule,bactericidal,Biosecurity,external biosecurity program,fungicidal,internal biosecurity,major D,microban,quarantine,quarantine pen,quarantine period,sporicidal,terminal disinfection,viruscidalAng Biosecurity ay isang programang naglalayon na mabawasan ang pagpasok at pagkalat ng sakit sa loob ng babuyan. Ito ay may 2 bahagi: External Biosecurity Ang external biosecurity ay naglalayon na pigilan ang pagpasok ng bagong sakit mula sa labas papunta sa loob ng babuyan. Pinakamahalagang bahagi sa external biosecurity ang quarantine ng mga pamalit-lahi...Exclusive Pinoy Hog Raising Community