Inaasahan na ang biik ay aabot sa 7 kg timbang sa loob lamang ng 28 araw. Ang mas mabigat na biik  sa panahon ng walay ay:

  1. Mas mabilis lumaki (mataas na average daily gain o ADG) at mas matipid sa pakain (magandang feed conversion ratio o FCR) sa susunod na mga buwan.
  2. Mas mabilis na maaabot ang timbang na pambenta (80 kg pataas).

Upang mas makaiwas sa post-weaning lag, ipinapayo na ipagpatuloy ang pagpapakain ng Early Wean Immunobooster isang linggo matapos iwalay at palitan ng pre-starter feed.

Pangangalaga sa Biik

Magbigay ng Pre-starter feed na high nutrient density na natutugunan ang pangangailangan sa sustansya ng mga pre-starter kahit kaunti lamang ang pakain. Madali rin ito matunaw dahil gumagamit ito ng cooked cereals kahalintulad ng pakain ng mga sanggol kung kaya’t tuloy-tuloy ang pag develop ng bituka ng mga biik.

Pangangalaga sa Biikhttps://www.hogden.ph/wp-content/uploads/2017/03/Pangangalaga-sa-Biik-1.jpghttps://www.hogden.ph/wp-content/uploads/2017/03/Pangangalaga-sa-Biik-1-150x150.jpgHeroGrower / Fattener / FinisherADG,amonia,average daily gain,c-factor,Early Wean,Early Wean Feeding Program,FCR,feed conversion ratio,Feeding Program,post-weaning lag,pre starter,pro-bio+,super start,weaning lagInaasahan na ang biik ay aabot sa 7 kg timbang sa loob lamang ng 28 araw. Ang mas mabigat na biik  sa panahon ng walay ay: Mas mabilis lumaki (mataas na average daily gain o ADG) at mas matipid sa pakain (magandang feed conversion ratio o FCR) sa susunod na mga...Exclusive Pinoy Hog Raising Community