Ang heat detection o pag-alam ng paglalandi ng inahin o estrus detection ay napakahalagang bagay upang maging matagumpay ang A.I. Inirerekomenda ang pag-0obserba sa inahin ng 2 beses sa isang araw (umaga at hapon). Sa umaga, ginagawa ito pakainin o isang oras pagkakain ng mga inahin. Sa hapon naman, ang paghahanap sa naglalanding inahin ay ginagawa sa kung kailan hindi na mainit ang panahon.

Heat Detection

Ang Artificial Insemination o A.I ay ang pagsumpit ng s*milya sa mga nagl*l*nding inahin at dumalagang baboy. Ito ay isa sa mga makabago at magandang paraan ng pagpapadami ng baboy na hindi na ngangailangan ng maraming barako.

  • Mas maraming inahin ang mapupunlaan ng s*milya ng isang barako.
  • Naiiwasan ang pagsalin ng mga nakakahawang sakit o STD.
  • Naiiwasan din ang pagkapilay ng mga inahin na mula sa malalaking barako at makakapagalaga ng mas maraming inahin sa kakaunting alagang A.I Boar.

Heat Detection

Sa pagkokolekta ng s*milya, magandang malaman din natin ang pinanggagalingan nito. Ang sp*rmatogenesis ay isang proseso kung saan nabubuo at nag-mamature ang mga sp*rm cells mula sa t*sticl*s patungo sa s*mineferous tubules. Ang mga accessory glands tulad ng vesicular gland, pr*state gland at bulbourethral glands naman ang isang nagbibigay ng malalikidong parte ng s*milya na nagsisilbing pagkain ng mga sp*rm cells. Ang mga s*x glands na ito ay masasabing mature na sa edad na 7-9 buwan kaya’t maaari ng gamitin ang batang barako ng isang beses sa isang linggo.

Haunch Pressure Test – Tuunan ng dalawang kamay ang tagiliran ng baboy sa may bandang hulihan. Kung ito ay naglalandi, hindi ito titinag, at ibig sabihin ay handa ng magpasampa.

Riding the Back Test – Sakyan ang inahin sa likuran. Ang inahing naglalandi ay hindi titinag, na ibig sabihin ay handa na itong magpasampa.

Artificial Insemination sa Baboy

Tandaang muli na mas maraming biik ang isisilang kung ang pagpapakasta ay gagawin sa ikalawa or ikatlong paglalandi.

Mas ipinapayo ang pagpapakasta ng 2 beses kumpara sa isang beses lamang dahil mas marami ang bilang ng biik na maaring isilang. Hindi inirerekomenda ang higit sa 2 beses na pagpapakasta.

Heat Detectionhttps://www.hogden.ph/wp-content/uploads/2017/03/Heat-Detection.jpghttps://www.hogden.ph/wp-content/uploads/2017/03/Heat-Detection-150x150.jpgHeroBoar / Sow / GiltA.I,A.I Boar,A.I Program,Artificial Insemination,Barako,gel fraction,heat detection,pagbubulog,pagsumpit,semilya,tapyokaAng heat detection o pag-alam ng paglalandi ng inahin o estrus detection ay napakahalagang bagay upang maging matagumpay ang A.I. Inirerekomenda ang pag-0obserba sa inahin ng 2 beses sa isang araw (umaga at hapon). Sa umaga, ginagawa ito pakainin o isang oras pagkakain ng mga inahin. Sa hapon naman, ang paghahanap...Exclusive Pinoy Hog Raising Community