Ang Hog Cholera ay isa sa pinaka-grabeng sakit ng baboy na tumatama sa anumang edad. Mataas ang mortality rate o bilang ng namamatay sa alagang baboy na apektado.

Hog Cholera or Classical Swine Fever

Palatandaan ng Hog Cholera

 • Ang mga sintomas ay kadalasang lumalabas sa ilang palakihing baboy na kakikitaan ng pananamlay at kawalan ng ganang kumain.
 • Habang tumatagal, lumalala ang mga sintomas at mas maraming baboy ang tinatamaan ng sakit.
 • Ang mga biik ay parang giniginaw, nanginginig at nagkukumpol-kumpol.
 • Sa una ay parang constipated ang mga baboy ngunit habang tumatagal ang mga sakit ay magkakaroon sila ng pagtatae.
 • Namumula at nagluluha ang mata.
 • Mataas na lagnat (mahigit 40 °C).
 • Habang tumatagal ay nanghihina at hirap lumakad dahil sa pagkasira ng ugat.
 • Nagkukulay talong ang balat.
 • Namamatay ang apektadong baboy matapos ang 10-20 araw matapos tamaan ng sakit.

Pagsusuri ng Hog Cholera

 • Komunsulta agad sa beterinaryo kung hinihinalang hog cholera ang tumama sa alaga.
 • Magpadala ng kamamatay palang na biik sa laboratoryo para masuri.

Pag-iwas sa Hog Cholera

 • Magbakuna ng Coglapest (hog cholera vaccine), sundin ang rekomendasyong dosage at pagbibigay.
 • Disimpektahan ng microban ang kulungan 2 beses bawat linggo kung may tama ng hog cholera.

Gamot sa Hog Cholera

 • Dahil sa ito ay viral disease, walang gamit na direktang pupuksa sa sakit na ito. Ang tanging magagawa ay ang pagbibigay ng antibiotiko upang maiwasan ang kumplikasyong dulot ng bacteria. Gayunman, hindi gaanong maganda ang prognosis para sa mga baboy na tinamaan ng Acute Hog Cholera.
Hog Cholera or Classical Swine Feverhttps://www.hogden.ph/wp-content/uploads/2020/04/Hog-Cholera.jpghttps://www.hogden.ph/wp-content/uploads/2020/04/Hog-Cholera-150x150.jpgHeroHealth / Diseaseacute hog cholera,classical swine fever,coglapest,csf,hog cholera,hog cholera vaccineAng Hog Cholera ay isa sa pinaka-grabeng sakit ng baboy na tumatama sa anumang edad. Mataas ang mortality rate o bilang ng namamatay sa alagang baboy na apektado. Palatandaan ng Hog Cholera Ang mga sintomas ay kadalasang lumalabas sa ilang palakihing baboy na kakikitaan ng pananamlay at kawalan ng ganang kumain. Habang...Exclusive Pinoy Hog Raising Community