Ang dami ng panganganak sa buong buhay ng inahin o parity ay isa sa pinakamahalagang aspeto sa repro*** efficiency. Maaasahan na ang mga dumalaga (gilts) o yung mga unang beses nakapanganak ay may mababang kalidad ng mga biik. Maaring hindi magkakasing laki o kaya naman ay kakaunti sa bilang.

Ilang Beses Manganak ang Inahing Baboy

Ang pinakamagandang performance ng isang inahin ay nasa ika-3, 4, 5 kapanganakan. Subalit, kapag ika-6, 7 na kapanganakan, ang biik na maaaring ipanganak ay mas madami nga ngunit dumadami na rin ang variation sa sukat ng bawat biik, at mas marami ang ipinanganganak na maliit o kaya ay bansot (runts). Tumataas din ang bilang ng still-b*t* na biik nito. Habang tumatanda din ang inahin, mas nagiging pabaya ang mga ito at tumataas din ang bilang ng mga biik na naiipit o namamatay.

Maaari ng i-cull ang mga inahin na nakapanganak na ng 6-8 na beses depende sa performance nito. Sa loob ng anim na panganganak, dapat ay nakapagluwal ang inahin na hindi bababa sa 57 na biik na buhay at nakapagwalay ng 51 na biik. Bigyan konsidera din ang mga gilts dahil maaarig gumanda pa ang ipapanganak nito sa mga susunod na pagbubuntis.

Ilang Beses Manganak ang Inahinhttps://www.hogden.ph/wp-content/uploads/2021/01/images-4.jpeghttps://www.hogden.ph/wp-content/uploads/2021/01/images-4-150x150.jpegHeroBoar / Sow / Giltbiik,cull,Dumalaga,gilt,Ilang Beses Manganak ang Inahin,pagbubuntis,panganganak,parity,piglet,timbang ng biikAng dami ng panganganak sa buong buhay ng inahin o parity ay isa sa pinakamahalagang aspeto sa repro*** efficiency. Maaasahan na ang mga dumalaga (gilts) o yung mga unang beses nakapanganak ay may mababang kalidad ng mga biik. Maaring hindi magkakasing laki o kaya naman ay kakaunti sa bilang. Ang...Exclusive Pinoy Hog Raising Community