Ang Mastitis – Metritis – Agalactia Syndrome o MMA ay karaniwang nakikita sa unang 3 araw pagkapanganak at maaring makaapekto sa 13% ng inahing umanak. Ang mga senyales na makikita ay:

  • Matigas at namamagang suso
  • Pagkawala ng gatas
  • Paglabas ng mabahong likido sa ari
  • Lagnat at pagtamlay sa pagkain

Mastitis, Metritis, Agalactia Syndrome (MMA)

Batay sa pagaaral, ang mikrobyong E. coli at Staphylococcus Aureus ang pinakakaraniwan na nagdudulot ng kaso ng MMA sa inahing baboy.

Paggagamot sa MMA

Antibiotiko – Turukan ng MaMMAvet o Bacterid sa dosis na 1 ml per 20 kg timbang sa loob ng 3 araw.

Anti-inflammatory – Maaaring gumamit ng Flunixin, Paracetamol, Copyrin o Dexamethasone upang mabawasan ang pamamaga sa suso at maalis ang lagnat.

Oxytocin – Dahil ayaw magpasuso ng inahin, hindi mailabas ang gatas na lalong nagpapalala sa kundisyon ng mga suso. Ang pagtuturok ng 40-80 unit ng oxytocin ay makakatulong upang lumabas ang gatas at mabawasan ang paninigas ng suso. Sabayan ito ng hot compress at pagmasahe sa namamagang suso.

Mahina ang Gatas ng Nagpapasusong Inahin

Ang mahinang gatas ng inahin ay mapapansin sa pamamayat ng sumususong biik. Ang mga posibleng dahilan nito ay kulang sa tubig o pakain, mainit na panahon, MMA, lagnat at hindi magandang palahian.

Gawin ang mga sumusunod upang mapanatiling malakas ang gatas ng Inahin:

  • Siguraduhing sapat ang tubig na lumalabas sa nipple drinker (1 gallon kada minuto) o kaya’y nakakainom ang inahin ng 8-10 galon na tubig sa 1 araw.
  • Bigyan din ng pakain na angkop sa dami ng pinasususong biik. Bigyan ng Mamapro Milkmaker.
  • Kung hindi maganda ang katawan ng inahin, turukan ng Calcium 40 ml, Bexan SP 5 ml, at oxytocin 20 units.
Mastitis, Metritis, Agalactia Syndrome (MMA)https://www.hogden.ph/wp-content/uploads/2017/03/Mastitis-Metritis-Agalactia-Syndrome-MMA.jpghttps://www.hogden.ph/wp-content/uploads/2017/03/Mastitis-Metritis-Agalactia-Syndrome-MMA-150x150.jpgHeroGestatingAgalactia Syndrome,Mastitis,Metritis,MMAAng Mastitis – Metritis – Agalactia Syndrome o MMA ay karaniwang nakikita sa unang 3 araw pagkapanganak at maaring makaapekto sa 13% ng inahing umanak. Ang mga senyales na makikita ay: Matigas at namamagang suso Pagkawala ng gatas Paglabas ng mabahong likido sa ari Lagnat at pagtamlay sa pagkain Batay sa...Exclusive Pinoy Hog Raising Community