Ang mga bata at matatandang inahin ang kadalasang nagkakaroon ng problema ng matagal na panganganak.

Matagal o Hirap sa Panganganak na Inahin

Sa mga batang inahin, ang karaniwang dahilan ay:

  • Malalaking biik dahil kakaunti manganak ang batang inahin kung kayat lumalaki ang mga biik sa sinapupunan.
  • Hindi pa develop ang pelvic cavity ng dumalaga kung kayat hindi makalabas ang mga biik.

Sa matatandang inahin, ang karaniwang dahilan ay napapagod sa panganganak o uterine inertia dahil sa maraming bilang ng biik na ipinanganganak.

Hangga’t maaari, hinahayaang manganak ng kusa ang inahin. Ang normal na pagitan sa panganganak ay 15 minuto bawat biik. Kung higit sa 30 minuto na at wala pang lumalabas na biik, kailangan ng tulungan ang inahin sa panganganak.

Tulungan ang Inahin na nahihirapan sa panganganak

  • Patayuin ang inahin – Kung mali ang posisyon ng biik sa matris, maaring mabago ang posisyon nito kung tatayo ang inahin. Kusang hihiga ang inahin pagnakaramdam na ito ng paghilab.
  • Dukutin ang biik – Maghanda sa pagdukot. Hugasang mabuti ang kamay at braso, mag lagay ng pampadulas sa kamay. Dukutin upang malaman kung may nakabarang biik. Hawakan ito sa ulo o paa at dahan dahang hatakin na kasabay ng paghilab ng inahin.
  • Turukan ng pampahilab (oxytocin) – Kung walang makapang biik sa pagdukot, maaaring magturok ng 20 units ng oxytocin hanggang 3 beses na may pagitan na 15 minuto bawat turok. Makakatulong ito sa paghilab upang mailabas ang biik, inunan at magpababa ng gastas (milk let-down).
Matagal o Hirap sa Panganganak na Inahinhttps://www.hogden.ph/wp-content/uploads/2017/03/Matagal-o-Hirap-sa-Panganganak-na-Inahin-2.jpghttps://www.hogden.ph/wp-content/uploads/2017/03/Matagal-o-Hirap-sa-Panganganak-na-Inahin-2-150x150.jpgHeroFarrowingmatagal na Panganganak,Matagal o Hirap sa Panganganak na Inahin,oxytocin,panganganakAng mga bata at matatandang inahin ang kadalasang nagkakaroon ng problema ng matagal na panganganak. Sa mga batang inahin, ang karaniwang dahilan ay: Malalaking biik dahil kakaunti manganak ang batang inahin kung kayat lumalaki ang mga biik sa sinapupunan. Hindi pa develop ang pelvic cavity ng dumalaga kung kayat hindi makalabas...Exclusive Pinoy Hog Raising Community