Programang Pangkalusugan sa Alagang Baboy

Medication at Vaccine Program sa Fatteners

 • 36-42 araw = magbigay pangontra pulmonya at ileitis (pagtatae), (vetracin gold), 2 tsp kada galon.
 • 42 araw = Magbakuna laban sa Hog Cholera (coglapest), 2 ml kada baboy.
 • 45-50 araw = Magturok ng bacterid 1 ml kada 20 kg timbang kung may sintomas ng scouring.
 • 56 araw = Bigyan ng booster ng Anti Hog Cholera (coglapest), 2 ml kada baboy.
 • 60 araw = Magturok ng Bexan SP, 3 ml kada baboy.
 • 63-69 araw =  magbigay pangontra pulmonya at ileitis (pagtatae), (vetracin gold), 2 tsp kada galon.
 • 90 araw = Magpurga (latigo 1000), 1 pakete bawat 3 palakihin.
 • 91-98 araw = magbigay pangontra pulmonya at ileitis (pagtatae), (vetracin gold), 2 tsp kada galon.

Pagpupurga o Deworm

Ang suliranin sa bulate ay mas palasak kaysa inaakala ng karamihang magbababoy. Mataas ang bilang ng mga piggery na kinakikitaan ng bulate gaya ng mga sumusunod:

Threadworm 42%
Lungworm 15%
Whipworm 21%
Large Roundworm 12%

Large Roundworm (Ascaris)

 • Ang infective egg ay napipisa sa bituka matapos makain ng baboy.
 • Bubutasin nito ang bituka, at tutuloy sa atay kung saan ang dinadaanan nito ay makikita bilang milk spots.
 • Tutuloy sa baga kung saan magkakaroon ng pagdurugo at pulmonya. Mula sa baga, tutuloy sila sa trachea at malululon patungo ulit sa bituka. Dito na sila nagiging adult worm.

Nodular Worms (Oesophagostomum)

 • Bumabaon sa bituka na magbubunga ng pagkakaroon ng nodules.
 • Nagpapabagal sa pagtunaw ng pagkain.
 • Sa mga malalang kaso, ang inahing baboy ay namamayat (thin sow syndrome).

Threadworms (Strongyloides spp.)

 • Maliliit na bulate, kadalasan wala pang 1/4 pulgada.
 • Bumabaon din sa bituka.
 • Tumutuloy sa suso at lumilipat sa biik sa panahon ng pagpapasuso.
 • Sanhi ng pagtatae sa biik (1st 2 weeks) na hindi kayang gamutin ng antibiotiko.
 • Hanggang 75% ng biik ang maaaring mamatay.

Bulate Control Program (BCP) sa Palakihing Baboy

 • Edad 4 buwan (50 kg timbang), ihalo ang 1 paketeng latigo 1000 bawat 3 palakihin.

Mga Katangian ng Latigo 1000

 • Broad Spectrum na pamurga – tanggal ang 7 klase ng mapaminsalang bulate sa alagang baboy.
 • Ligtas gamitin kahit sa buntis na inahin – ligtas sa overdose.
 • Uniform dose para sa lahat ng klase ng bulate – madaling ibigay.
 • Mabilis umepekto – tanggal ang bulate sa loob ng 24 oras.
 • May immunostimulant property – pinalalakas ang resistensya ng baboy.
Medication at Vaccine Program sa Fattenershttps://www.hogden.ph/wp-content/uploads/2017/03/Medication-at-Vaccine-Program-sa-Fatteners-1.jpghttps://www.hogden.ph/wp-content/uploads/2017/03/Medication-at-Vaccine-Program-sa-Fatteners-1-150x150.jpgHeroFarrowingbakuna,bexan,coglapest,deworm,hog cholera,latigo1000,medication,pagtatae,palakihing baboy,purga,vaccine,vetracinProgramang Pangkalusugan sa Alagang Baboy 36-42 araw = magbigay pangontra pulmonya at ileitis (pagtatae), (vetracin gold), 2 tsp kada galon. 42 araw = Magbakuna laban sa Hog Cholera (coglapest), 2 ml kada baboy. 45-50 araw = Magturok ng bacterid 1 ml kada 20 kg timbang kung may sintomas ng...Exclusive Pinoy Hog Raising Community