Sa pagpapakasta, kailangan na ang semilya ng barako at itlog ng inahin na kapwa buhay ay magkatagpo sa matr*s. Kung kaya’t ito ay nararapat na gawin sa tamang araw at oras. Ang pagbaba ng itlog o ovulation ay nagaganap kung malapit nang matapos ang paglalandi ng inahin.

Ang itlog na galing sa obaryo ay hindi nagtatagal at madaling mamatay. Samantala, ang buhay na semilya ng barako ay tumatagal sa loob ng katawan ng inahin nang hindi lalampas sa 16 oras matapos ang pagpapakasta.

Pagpapakasta sa Palahiang Baboy

Heat Period – ay ang panahon kung kailan pumapayag ang inahin na sampahan ng barako. Tumatagal ng 2-3 days. Mapapansin na mas matagal maglandi ang inahin kumpara sa dumalaga. Kung hindi pinakastahan o hindi nabuntis, muling mag lalandi ang inahin matapos ng 21 days.

Ang pag labas ng itlog (ovulation) ay pinaniniwalaang nagaganap sa 40 oras matapos ang Standing Heat.

Heat Detection sa Inahin at Dumalaga

Haunch Pressure Test – Tuunan ng dalawang kamay ang tagiliran ng baboy sa may bandang hulihan. Kung ito ay naglalandi, hindi ito titinag, at ibig sabihin ay handa ng magpasampa.

Riding the Back Test – Sakyan ang inahin sa likuran. Ang inahing naglalandi ay hindi titinag, na ibig sabihin ay handa na itong magpasampa.

Kailan dapat pakastahan?

Ang dumalaga ay maaaring magpakita ng mga senyales ng paglalandi sa gulang na anim na buwan o mas maaga pa. Gayunpaman, hindi pa ito handa sa pagbubuntis.

Pakastahan ang dumalaga sa gukang na 8 buwan pataas at timbang na 120 kg pataas. Ito ay upang manganak ang inahin kapag ito ay halos isang taon gulang na at mas handa na sa pagiging isang inahin.

Tandaang muli na mas maraming biik ang isisilang kung ang pagpapakasta ay gagawin sa ikalawa or ikatlong paglalandi.

Mas ipinapayo ang pagpapakasta ng 2 beses kumpara sa isang beses lamang dahil mas marami ang bilang ng biik na maaring isilang. Hindi inirerekomenda ang higit sa 2 beses na pagpapakasta.

Mga paraan ng Pagpapalahi

Natural na paraan (Natural Mating) – Ang pagdadala ng barako o vice versa upang ang barako mismo ang kumasta sa inahin. Maganda ang paraan na ito sapagkat ang barako ang pinakamahusay sa pag detect ng mga nag lalanding inahin. Kapansin-pansin na hindi gumagalaw at anyong magpapasampa ang mga inahing naglalandi kapag may lumalapit na barako. Sinasabing mas mataas ang bilang ng inahing nabubuntis at nanganganak kung sila ay pinalahian sa pamamagitan ng natural mating.

Artificial Insemination (A.I) – Ang A.I ay ang pagsumpit ng semilya sa mga naglalanding inahin at dumalagang baboy. Ito ay inirerekomenda sa mga gustong sumubok sa triple crossbreeding dahil sa maraming bentahe nito.

 • Mas marami inahin ang mapupunlaan sa semilya ng barako.
 • Naiiwasan ang pagkapilay o pinsala sa inahin kung lubhang malalaki ang barako.
 • Naiiwasan ang mga sakit (STD)
 • Makakapag-alaga ng ilang inahin lamang ng hindi kailangang mag-alaga ng barako.

Mga katangian ng Magandang Palahian

 • Mahabang katawan at may kaunting arko ang likod.
 • katamtamang haba ng paa. Ang kuko ay dapat pantay.
 • Anim hanggang pitong pares ng suso na pantay ang agwat. At walang baliktad o patay na suso.
 • Tamang laki at posisyon ng ari.
 • Walang kapatid na may kapansanan gaya ng luslos, walang butas ang puwit, atbp.

Pagtatanggal ng Di-Magandang Palahian (culling)

 • Hindi naglalandi o nagbubuntis
 • Mabangis sa mga biik
 • Mahinang magpagatas
 • May problema sa paa
 • Mababa ang bilang ng biik na inaanak
 • Mahabang Dry Period
 • Sakit gaya ng leptospirosis at brucellosis
 • May kapansanan sa biik

Boar Exposure – Malaking tulong ang boar exposure o ang paglalapit ng barako sa dumalaga upang mapadali ang paglalandi ng mga dumalaga. Subalit dapat itong limitahan lang sa 15 minuto bawat araw na nakikita o naaamoy ng dumalaga ang barako upang hindi ito masanay sa amoy o presensya nito.

Pagpapakasta sa Palahiang Baboyhttps://www.hogden.ph/wp-content/uploads/2017/03/Pagpapakasta-sa-Palahiang-Baboy.jpghttps://www.hogden.ph/wp-content/uploads/2017/03/Pagpapakasta-sa-Palahiang-Baboy-150x150.jpgHeroSwine Managementhaunch pressure test,heat period,itlog ng inahin,ovulation,pagpapakasta,riding the back test,standing heat,triple crossbreedingSa pagpapakasta, kailangan na ang semilya ng barako at itlog ng inahin na kapwa buhay ay magkatagpo sa matr*s. Kung kaya't ito ay nararapat na gawin sa tamang araw at oras. Ang pagbaba ng itlog o ovulation ay nagaganap kung malapit nang matapos ang paglalandi ng inahin. Ang itlog na...Exclusive Pinoy Hog Raising Community