Ang mga biik ay kadalasang iniwawalay sa gulang na 28-35 araw. Batay sa Pag-aaral, tumatamlay kumakin ang mga biik na iniwawalay at tinatayang aabot sa 50 oras matapos iwalay bago bumalik sa normal na gana sa pagkain ang mga bagong walay na biik. Ang resulta, bumabagal ang paglaki ng mga biik matapos iwalay o ang tinatawag na post-weaning lag.

Palakihing Baboy o Fatteners

Tamang Sukat ng Kulungan

Sa mga babuyan na may flat deck o weaning pen, maaaring maglaan ng 0.1 metro kwadrado (square meter) bawat 10 kg timbang ng biik. Huwag palalampasin sa 20 ang bilang ng mga biik bawat weaning pen upang mabawasan ang pag-aaway at pagkakagatan. Kung ang kulungan ay konkreto, maglaan ng 0.2 metro kwadrado (square meter) bawat 10 kg ng biik.

Importante na malinis ang paglilipatang kulungan upang hindi tamaan ng sakit ang mga bagong walay. Tandaang stressed ang mga ito at mahina ang resistensya sa panahon ng walay.

 • Tanggalin ang mga nakadikit na dumi sa kulungan at kainan. Gamitan ng eskoba at sabon bago banlawan.
 • Disimpektahan ng Major D (20 ml bawat 4 litrong tubig-panlinis).

Sapat na Tubig Inumin

Bagamat humihinang kumain ang mga bagong walay, nananatili naman ang gana nila sa paginom ng tubig. Batay sa pag-aaral, mas malakas uminom ang mga biik sa unang 2 araw pagkawalay kumpara sa gana nitong kumain. Suriin mabuti ang mga nipple drinkers (kung meron) at siguraduhing walang bara at nakakadaloy ang tubig.

Pamamahala sa Palakihing Baboy

Sa mga piggery farms na may magkakahiwalay na kulungan at gamit para sa inahin, bagong walay na biik at palakihin, ang panahon ng pagpapalaki ay tumutukoy sa paglipat ng mga bagong walay na mga biik (weanlings) mula sa flat decks o weaning pens papunta sa grower-finisher pens.

 • Maglaan ng isang nipple drinker sa bawat 8-10 baboy na palakihin. Tignan ang daloy nito (dapat ay 1 litro tubig ang lumalabas bawat minuto). Ang baboy ay iinom ng mula 3-6 litrong tubig sa bawat kilo ng pakain.
 • Kung maaari ay iwasan ang malaking pagbabago sa temperatura. Ang pagbabago sa temperatura ay hindi dapat lumalampas sa 6°C. Ang tamang temperatura para sa lumalaking baboy ay nasa 26°C. Maglagay ng thermometer na papantay sa mga baboy upang makita ang galaw ng temperatura.
 • Linisin at disimpektahan ng Major D ang kulungan 2 beses sa isang buwan.
 • Kung mataas ang insidente ng pagkakagatan (cannibalism) tignan kung nagsisiksikan ang mga baboy sa loob ng kulungan. Maglagay ng lumang bola o magsabit ng lumang gulong sa kulungan upang mapaglaruan ng mga baboy.

Pakain at Pagpapakain sa Palakihing Baboy

Ang pakain (feed) ang pinakamalaking gastos sa pagbababuyan. Halos nasa 70%-80% ng kabuuang gastusin sa pagbababuyan ang napupunta sa pakain. Kaya nararapat lamang na bigyan ito ng pansin upang:

 • Makuha ang mabilis na paglaki (ADG)
 • Maging matipid sa pakain (FCR)

Sistema o Paraan ng Pagpapakain

Ad libitum – pagpapakain na walang awat. Palaging mayroong bago at sariwang pakain sa pakainan na hindi na hindi pinababayaang maluma o mapanis.

 • Mas mabilis lumaki ang baboy at menos sa awayan sa pagkain.
 • Mas maaksaya sa pakain, mas kumakapal ang taba lalo na kung hindi maganda ang lahi.

Restricted Feeding – kinokontrol ang dami ng pakain na ibinibigay.

 • Mas matipid sa pakain (maganda ang FCR).
 • Maganda ang kalidad ng karne.
 • Mas kakaunti ang sakit.
 • Mas mabagal lumaki (ADG).
 • Hindi pare-pareho ang paglaki.
 • Mas matrabahong gawin.

Ipinapayo na gawing ad libitum ang pagpapakain mula booster stage hanggang starter stage at restricted feedingpagdating sa grower stage hanggang finisher stage.

Ito ay para makuha ang tunay na growth potential hanggang 50-60 kg na timbang. Pagdating ng 50-60 kg, restricted feeding na ang ginagawa upang maiwasan ang pagkapal ng taba at mapaganda ang kalidad ng karne.

Palakihing Baboy o Fattenershttps://www.hogden.ph/wp-content/uploads/2017/03/Palakihing-Baboy-o-Fatteners.jpghttps://www.hogden.ph/wp-content/uploads/2017/03/Palakihing-Baboy-o-Fatteners-150x150.jpgHeroGrower / Fattener / Finisherad libitum,finisher,grower,kulungan,nipple drinker,palakihing baboy,post-weaning lag,Restricted Feeding,weanlingsAng mga biik ay kadalasang iniwawalay sa gulang na 28-35 araw. Batay sa Pag-aaral, tumatamlay kumakin ang mga biik na iniwawalay at tinatayang aabot sa 50 oras matapos iwalay bago bumalik sa normal na gana sa pagkain ang mga bagong walay na biik. Ang resulta, bumabagal ang paglaki ng...Exclusive Pinoy Hog Raising Community