Ang pangangalaga sa barako ay kasing halaga ng pangangalaga sa inahin sapagkat ito ang ginagamit upang mabuntis ang inahing baboy. Kung bibilli ng barako, bilhin ito ng higit 2 buwan bago ang unang pagkasta upang masanay muna ito sa lugar at magkaroon ng sapat na quarantine period. Gawin ang acclimatization tulad ng ginagawa sa dumalaga.

Pangangalaga sa Barako

  1. Sobrang paggamit o pagpapakasta.
  2. Sobrang init ng paligid.

Maaari nang gamitin ang barako sa edad na 8 buwan subalit ito ay para sa pagsasanay lamang at ginagamit lang sa pagpapakasta ng dumalaga. Sa simula, gamitin lamang ang batang barako (junior boar) ng 1 beses sa 1 araw at hindi hihigit sa 3 beses sa 1 linggo. Upang mapanatili namang maganda ang semilya ng matandang barako (senior boar), huwag itong gamitin ng higit sa 2 beses sa 1 araw o kaya’y 7 beses sa 1 linggo.

Importanteng maiwasan ang sobrang init sa barako dahil nakakasira ito sa kalidad ng semilya. Aabot sa 6-7 linggo bago bumalik ang normal na fertility ng barako mula sa araw na na-heat stress ito.

Paano makaiiwas sa heat stress ang barako

  1. Paliguan tuwing mainit ang panahon.
  2. Iwasan ang pagpapakasta o paglilipat lipat ng kulungan tuwing mainit ang panahon.
  3. Maglagay ng bentilador
  4. Siguraduhing nag lalabas ng 1 galon tubig kada minuto ang painuman (nipple drinker)

Upang maiwasan na mawala ang libido o gana sa pagkasta ng barako, dapat makakasta ito ng 1 o 2 beses sa 1 linggo at magkaroon ng kontak sa mga inahin sa pamamagitan ng boar exposure.

Feeding Guide para sa mga Barako

Magbigay ng 50% Lactation + 50% Broodsow, 2.5 kg kada araw.

Nangangailangan ang barako ng 2.5 – 3 galon ng tubig sa 1 araw.

Vaccine Program ng Barako

  • Turukan ng b-complex, 2 beses kada buwan, 5 ml.
  • Turukan ng Vitamin ADE, 1 beses kada buwan, 5 ml.
  • Purgahin bawat 3 buwan ng LATIGO 1000, 1 pakete.
  • Bakunahan laban sa Hog Cholera, bawat 6 na buwan, 2 ml.
Pangangalaga sa Barakohttps://www.hogden.ph/wp-content/uploads/2017/03/Pangangalaga-sa-Barako.jpghttps://www.hogden.ph/wp-content/uploads/2017/03/Pangangalaga-sa-Barako-150x150.jpgHeroBoar / Sow / GiltBarako,bcomplex,bexan,Boar,boar exposure,bulog,hog cholera,junior boar,pakasta,Pangangalaga sa Barako,senior boar,vit adeAng pangangalaga sa barako ay kasing halaga ng pangangalaga sa inahin sapagkat ito ang ginagamit upang mabuntis ang inahing baboy. Kung bibilli ng barako, bilhin ito ng higit 2 buwan bago ang unang pagkasta upang masanay muna ito sa lugar at magkaroon ng sapat na quarantine period. Gawin ang...Exclusive Pinoy Hog Raising Community