Wastong Pangangalaga sa Sumususong Biik

  • Punasan ang bagong labas na biik ng malinis na basahan. Tanggalin ang mga lamad lalo na ang mga nakabara sa ilong. Kung may mga biik na inilabas na hindi humihinga, hawakan sa may ulo at hulihang paa at itaktak pababa upang matanggal ang anumang nakabara sa ilong nito at daanan ng hangin.
  • Tulungan ang inahin na makapaglabas ng ox*toc*n. Pasusuhin kaagad ang mga bagong panganak na biik sa inahin. Ang ox*toc*n ay isang horm*ne na tumutulong sa paghilab ng matr*s ng inahin upang makapaglabas ng biik. Tumutulong din ito upang makapaglabas ng gatas ang inahin.
  • Talian ang pusod ng malinis na sinulid mga isang pulgada ang layo sa katawan. Putulin ang pusod sa pamamagitan ng malinis na gunting o blade. Pahiran ng betadine (tincture of iodine) and dulo ng pinagputulan upang makaiwas sa impeksyon.
  • Putulin ang matutulis na dulo ng ngipin (4 sa itaas, 4 sa ibaba) sa pamamagitan ng wire cutter or nail clipper. Iwasan masugatan ang gilagid upang makaiwas sa impeksyon. Siguraduhing makinis ang pinagputulan upang hindi masugatan ang inahin sa pagsuso ng biik.
  • Putulin ang buntot sa unang araw ng biik upang maiwasan ang pagkakagatan ng mga ito pagsapit ng grower o finisher stage. Ang matitirang buntot ay dapat nasa 1-2 pulgada ang haba at sapat para matakpan ang ari o puwit nito.

Pagpapasuso ng Colostrum

Pasusuhin ng colostrum o unang gatas na inilalabas ng inahin ang mga biik. Ang colostrum ay siksik sa antibodies na nagbibigay resistensya sa mga biik laban sa anumang uri ng impeksyon. Maaari lamang ito masuso ng biik sa inahin sa loob ng 36 oras kaya’t dapat makasuso agad ang bagong silang na biik matapos itong maputulan ng ngipin.

Brooder Management

Maglagay ng brooder o painitan sa lugar paanakan para sa mga biik. Ang pagbibigay ng suplementong init ay isa sa pinakamahalagang pamamaraan upang mapanatili ang kalusugan ng mga biik. Ang mga biik ay madaling lamigin sa pagkat ang kanilang mga katawan ay wala pang functional na thermoregulatory mechanism na syang nagcocontrol ng temperatura ng mga baboy.

Ilagay ang mga biik sa ilalin ng isa 100-watts na bumbilya na nakalagay sa ibabaw ng isang kahon para makuha ang desired temperature. Maaari itong palitan ng 50-watts na bumbilya pagkatapos ng 14 days.

Pagkakapon o Castration

Ang pagkakapon ang ang pagtatanggal ng bayag ng biik. Ginagawa ito upang maiwasan ang pagkakaroon ng maanggong amoy at lasa ng karne ng lalaking baboy kapag ito ay sumapit na sa se*ual m*tur*ty. Pinakamagandang gawin ang pagkakapon sa gulang na 10-14 araw. Sa gulang na ito, hindi na masyadong madugo ang pagkakapon.

Pangangalaga sa Bagong Panganak na Biik

Rekomendasyon

  • Kapunin lamang ang mga malulusog na biik.
  • Siguraduhing walang luslos sa bayag upang hindi magkaroon ng kompliskasyon.
  • Linisin ang kulungan ng mga biik bago ang pagkakapon. Disempektahan ang kulungan ng MAJOR D (ihalo ang 20 ml MAJOR D sa 4 litrong tubig panlinis).
  • Iwasan ma stress ang bagong kapon na biik.
  • Bigyan sila ng Vetrac*n Premium para makaiwas sa impeksyon. (Tunawin ang 1 kutsaritang Vetrac*n Premium sa 6 na kutsarang tubig. Bigyan ng 1 kutsara ang bawat biik).
Pangangalaga sa Bagong Panganak na Biikhttps://www.hogden.ph/wp-content/uploads/2021/02/images-5.jpeghttps://www.hogden.ph/wp-content/uploads/2021/02/images-5-150x150.jpegHeroPiglet Managementbiik,brooder,castration,colostrum,pagkakapon,piglet weaning,piglets,putulin ang buntot,putulin ang ngipin,wean,weaningWastong Pangangalaga sa Sumususong Biik Punasan ang bagong labas na biik ng malinis na basahan. Tanggalin ang mga lamad lalo na ang mga nakabara sa ilong. Kung may mga biik na inilabas na hindi humihinga, hawakan sa may ulo at hulihang paa at itaktak pababa upang matanggal ang anumang...Exclusive Pinoy Hog Raising Community