Ang pigrolac hog starter ay isa ring high-nutrient density diet ng early wean. Ang mga sangkap nito ay halos kahalintulad ng nasa early wean superstart (prestarter) kaya hindi ito kaya hindi ito nagdudulot ng pagkabigla sa sikmura ng palakihin.

Pigrolac Feeds Guide

Ang pigrolac premium hog starter ay ginagamit mula edad 57 hanggang 85 araw. Ito ang panahon ng mabilis na paglaki at pagbuo ng laman ng mga palakihin.

Sa grower stage (edad 86-120 araw) maaari ng gumamit ng pigrolac premium hog grower. Ang pormulasyon nito ay sumusuporta rin sa pagbuo ng laman habang pinipigilan ang pagtaba ng inyong alaga.

Sa finisher stage (edad 121 araw pataas) bigyan ng pigrolac hog finisher ang mga baboy. Patuloy nitong binubuo ang mga laman na maaari pang mabuo ng baboy samantalang pinipigilan ang pagkapal ng taba.

Pigrolac Feeds Guidehttps://www.hogden.ph/wp-content/uploads/2017/03/Pigrolac-Feeds-Guide2.jpghttps://www.hogden.ph/wp-content/uploads/2017/03/Pigrolac-Feeds-Guide2-150x150.jpgHeroGrower / Fattener / Finisherfeeding guide,Hog Finisher,Hog Grower,Hog Starter,Hog Starter ProgramAng pigrolac hog starter ay isa ring high-nutrient density diet ng early wean. Ang mga sangkap nito ay halos kahalintulad ng nasa early wean superstart (prestarter) kaya hindi ito kaya hindi ito nagdudulot ng pagkabigla sa sikmura ng palakihin. Ang pigrolac premium hog starter ay ginagamit mula edad 57 hanggang 85 araw. Ito...Exclusive Pinoy Hog Raising Community