Ang pagbubuntis ng baboy ay tumatagal ng 111-117 araw, pangkaraniwan na ang 114 na araw (3 buwan, 3 linggo, 3 araw). Palatandaan ng pagbubuntis ng dumalaga o inahin Hindi na…
Continue Reading...