Ang Hog Cholera ay isa sa pinaka-grabeng sakit ng baboy na tumatama sa anumang edad. Mataas ang mortality rate o bilang ng namamatay sa alagang baboy na apektado. Palatandaan ng Hog Cholera…
Continue Reading...