Ang hindi paglalandi ng isang dumalaga at maaaring bunga ng labis nitong katabaan, kapayatan o sa mga kapansanang mahirap suriin at kilalanin. Maraming dahilan kung bakit hindi naglalandi ang inahin…
Continue Reading...