Sanhi at Sintomas Sakit na bunga ay isang hanip (mite), Sarcoptes Scabei. Pamumula ng balat sa may tenga, pagitan ng paa, tiyan at leeg na maaaring kumalat sa buong katawan.…
Continue Reading...