Ang Vitamin A, D, E at B-complex ay karaniwang ibinibigay sa mga inahin (sow) isang araw pagkatapos iwalay ang mga biik. Mas malaki ang chance na maglabas nang marami at malulusog na itlog ang naglalanding baboy kapag ito ay ibinigay sa unang linggo ng pagkawalay.

Vitamin A, D, E and B-Complex

Bexan SP (B-complex)

  • Bumabalik at lumalakas ang gana sa pagkain
  • Nakatutulong upang lumusog ang matres ng inahing baboy
  • Tumitibay ang katawan laban sa stress at sakit

Viton-500 (Vitamin A,D,E)

  • Vitamin A: Healthy vision, skin, bones, antioxidant, fighting cell damage.
  • Vitamin D:  Regulates calcium & phosphorus absorption, maintenance of healthy bones and teeth, and is suggested to supply a protective effect against multiple diseases.
  • Vitamin E: Antioxidant, protection against toxins, prevents the blood platelets from clumping, reduce the risk of sunstroke, skin care, helps alleviate fatigue or stress, treat scars.

Kung hindi naman kayo sanay mag inject o nahihirapan mag inject dahil sa mailap na baboy, pwedeng gumamit ng feed additives tulad ng cecical at v-22. Pwede rin gumamit ng rotamin plus emulsion, ihalo lamang ito sa inuming tubig.

Ang V-22 Powder at Cecical Powder ay may taglay na Iron (Fe). Pinapupula neto ang kulay ng dugo na nagpapaganda at nagsisilbing daanan ng oxygen paikot sa buong katawan. Nakakaiwas sa iron deficiency anemia, pagtamlay, pamamayat ng laman, pagkahilo, stress, pagsusuka sa mga alagang baboy. Pinalalakas rin neto ang mga muscle sa katawan ng baboy.

Essential Amino Acids: The building blocks of proteins. Build and maintain muscle tissue. Inadequate amino acids will turn into protein break down, resulting in muscle loss / weakness and problems with muscle repair.

Vitamin A, D, E and B-Complexhttps://www.hogden.ph/wp-content/uploads/2017/05/Vitamin-A-D-E-and-B-Complex-1.jpghttps://www.hogden.ph/wp-content/uploads/2017/05/Vitamin-A-D-E-and-B-Complex-1-150x150.jpgHeroNourishmentade,bcomplex,bexan,bexansp,vitamin ade,vitamins,viton500Ang Vitamin A, D, E at B-complex ay karaniwang ibinibigay sa mga inahin (sow) isang araw pagkatapos iwalay ang mga biik. Mas malaki ang chance na maglabas nang marami at malulusog na itlog ang naglalanding baboy kapag ito ay ibinigay sa unang linggo ng pagkawalay. Bexan SP (B-complex) Bumabalik at...Exclusive Pinoy Hog Raising Community